Khi chuyển phế liệu lên xe chúng tôi sẽ tiến hành sẽ tiến hành thanh toán ngay lập tức cho quý khách bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản để quý khách không phải chờ đợi lâu.
Khi khách hàng liên hệ bán phế liệu chúng tôi và việc giám định luôn được đánh giá chuẩn xác cho từng lô hàng, loại hàng. Sau khi tiếp nhận thông tin về hàng hóa, công ty sẽ cử nhân viên đến khảo sát nguồn phế liệu ngay lập tức và đưa ra mức giá thu mua tốt nhất, cạnh tranh trên thị trường.